Welkom

Via deze website kunt u meer informatie vinden over de Praktijk voor Psychotherapie A.J. Kroep te Zwolle.

 

Voor wie

Wanneer u ontevreden of ongelukkig bent met uw functioneren, er zelf niet in slaagt dit te verbeteren en ook hulp van anderen onvoldoende betekent, kan het goed zijn voor psychotherapie te kiezen.

Soms gaat het om klachten of problemen waar u al langer last van hebt. Of u loopt er steeds opnieuw tegenaan.Het kan ook zijn dat u veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen in uw leven hebt meegemaakt waar u het moeilijk mee blijft houden.

 

 

N.B. Met ingang van 6 januari 2020 neemt de praktijk geen nieuwe clienten aan.Behandelingen worden alleen nog gestart met clienten die al op de wachtlijst stonden.

Psychotherapie is er voor uiteenlopende klachten of problemen. Vaak gaat het om combinaties ervan.

 • depressieve klachten
 • angstklachten, o.m. fobische klachten, paniek, faalangst, verlegenheid.
 • stress, overspannenheid
 • posttraumatische stress
 • problemen i.v.m. werk; burn out
 • pijnklachten die medisch niet verholpen kunnen worden
 • rouwproblemen
 • problemen die te maken hebben met identiteit, onzekerheid en levensfase
 • problemen in contacten met anderen
 • relatieproblemen i.s.m. individuele problematiek
 • zingevingsproblemen

Wat is psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van behandeling voor psychische klachten en problemen. De psychotherapeut helpt u door de problemen met u te bespreken en te onderzoeken. Daarbij kunt u een andere kijk op uw moeilijkheden krijgen of geholpen worden de ervaringen te verwerken, en andere mogelijkheden te gaan zien.
U bent dan zelf beter in staat uw problemen op te lossen en de baas te blijven.

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. De therapeut is in één of meerdere vormen opgeleid en bepaalt met u in overleg welke aanpak passend is.

In de praktijk kunt u terecht voor cliëntgerichte therapie, systeemtherapie, en een meer op cognitie en gedrag gerichte aanpak.
In de cliëntgerichte psychotherapie gaat het om gevoelens, ervaringen, persoonlijke bekentenissen en zingeving. Blokkades en belemmeringen voor ontwikkeling en nieuwe mogelijkheden, worden opgeheven; meer inzicht in het eigen functioneren is belangrijk.

De systeemtherapie betekent een visie op het grotere geheel van partnerrelaties, gezinnen of nog grotere verbanden. Het gaat dan om wisselwerking en terugkerende patronen tussen mensen met oog voor bijvoorbeeld de levensfase en veranderingen die deze met zich mee brengt.

Communicatieve vaardigheden zijn belangrijk.

Cognitieve therapie is gericht op manieren van denken en de invloed daarvan op het gevoel en het gedrag, en hoe dat problemen in stand houdt. Het kan ook zinvol zijn gedrag als zodanig onder de loep te nemen en geholpen te worden om nieuw gedrag uit te proberen, en evt. te oefenen.