Aanmelding

Telefonisch

Direct telefonisch contact is dagelijks, behalve op woensdag, mogelijk tussen 8.30 uur en 9.00 uur. Een bericht achterlaten kan natuurlijk ook. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Telefoonnummer (gewijzigd): 06 – 53104710

 

 

Elektronisch via online aanmelding

Kosten en vergoeding, gang van zaken

De kosten voor psychotherapie worden door uw basisverzekering vergoed. De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars (2019: behalve Menzis) en declareert rechtstreeks aan hen; wel wordt uw eigen risico bij de verzekeraar aangesproken.
U hebt een schriftelijke verwijzing nodig van de huisarts, en geldige inschrijving bij een verzekeraar.
Er bestaat een wettelijke verplichting tot identificatie bij het eerste gesprek.

De in de praktijk verstrekte zorg wordt onderscheiden in “Basis Geestelijke Gezondheidszorg” (BGGZ), en “Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg” (SGGZ). BGGZ is bedoeld voor lichte tot matig ernstige psychische aandoeningen, en wordt afgerekend per “zorgproduct”. ”Kort”: tot 300 minuten; “middellang”: tot 500 minuten; en “intensief”: tot 700 minuten. Deze tijd is voor de therapiecontacten plus de indirecte tijd, dwz voor dossiervoering, verslaglegging, ed. SGGZ is er voor de ernstiger of complexere aandoeningen en houdt doorgaans een langduriger behandeling in.Hier wordt afgerekend per "DBC" (Diagnose-Behandel-Combinatie),per jaar behandeling, of indien korter, bij afsluiten van de behandeling.

De huisarts maakt in eerste instantie de keus voor een verwijzing naar de BGGZ of de SGGZ, en vermeldt in de verwijsbrief ook welke “stoornis” hij/zij vermoedt. De therapeut maakt op grond van de intake een inschatting van welke hulp nodig is en doet u een behandelvoorstel.

Een aantal stoornissen wordt sinds 2014 niet meer vergoed: relatieproblematiek, werkproblemen, “aanpassingsstoornissen”. Als deze zich voordoen in combinatie met een wel vergoede stoornis is vergoede behandeling wel mogelijk. Zo niet, dan wordt hiervoor (Onverzekerde Zorg Product) 97% van het NZa tarief in rekening gebracht: 95 euro. Voor zelfbetalers geldt een tarief van 95 euro per sessie individueel en 140 euro per relatiegesprek (minder dan 97% van de NZa tarieven). Voor de NZa tarieven voor de  BGGZ 2017 klikt u hier. Voor de SGGZ hier.

Als u niet verschijnt op een afspraak en niet meer dan 24 uur van tevoren afbelt wordt een tarief van 45 euro in rekening gebracht.

Wachttijden                                                                                                                De wachttijd vanaf het moment dat u contact opneemt tot de datum van een intakegesprek is nu ± 3 weken, voor zowel BGGZ- als SGGZ- aanmeldingen. De behandelingswachttijd, vanaf de intake tot aan de start van de behandeling is nu ± 6 maanden, ongeacht de diagnose of de zorgverzekeraar waar u bij verzekerd bent. (6/5/2019). Voor normen  en regelgeving m.b.t. wachttijden klikt u hier.

Klachtenregeling.
Voor voor de klachtenregeling klikt u hier.  Op de praktijk is deze regeling ook beschikbaar6